Data utworzenia: 31 grudzień 2018

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds. organizacyjnych, kadrowych i administracyjnych w Urzędzie Gminy Lichnowy w wymiarze pełnego etatu.

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisku została wybrana

Pani Magdalena Grabowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  • Pani Magdalena Grabowska spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze iako niezbędne. Wykazała sie wysokim poziomem znajomości przepisów prawa wskazanych w ogłoszeniu o naborze uzyskując bardzo dobry łączny wynik końcowy procedury naboru.

Pliki do pobrania:

Brak informacji o zmianach.