Informacja o wynikach naboru na  stanowisko ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Gminy Lichnowy w wymiarze pełnego etatu.

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisku został wybrany

Pan Jarosław Grochowski zam. Malbork

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pliki do pobrania: