Data utworzenia: 17 grudzień 2011

Uchwała Nr XII/88/2011 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 sierpnia 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do współpracy partnerskiej z Powiatem Malborskim w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Wieloletniego pod
nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011”

Uchwała Nr XII/89/2011 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 sierpnia 2011r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Lichnowy dla Powiatu Malborskiego.

Uchwała Nr XII/90/2011 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 sierpnia 2011r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Malborskiemu na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu Gminy Lichnowy w Izbie Wytrzeźwień w Elblągu

Uchwała Nr XII/91/2011 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 sierpnia 2011r.

W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim.

Uchwała Nr XII/92/2011 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 sierpnia 2011r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w roku budżetowym 2011.

Uchwała Nr XII/93/2011 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. sobota, 17 grudzień 2011 07:58 Paweł Szarmach
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 grudzień 2011 09:42 Paweł Szarmach
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 luty 2017 09:45 Magda Grabowska