Data utworzenia: 17 grudzień 2011

Uchwała Nr VII/43/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2011 roku

W sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lichnowy za lata 2009-2010.

Uchwała Nr VII/44/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lichnowy.

Uchwała Nr VII/45/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest,
pochodzących z obiektów budowlanych.

Uchwała Nr VII/46/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2011 roku

w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Lichnowy.

Uchwała Nr VII/47/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2011 roku

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr VII/48/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2011 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2011 roku dla Gminy Miłoradz.

Uchwała Nr VII/49/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2011 roku

w sprawie przyjęcia darowizny rzeczowej.

Uchwała Nr VII/50/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2011 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr VII/51/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2011 roku

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2026.
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. sobota, 17 grudzień 2011 00:52 Paweł Szarmach
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 grudzień 2011 11:03 Paweł Szarmach
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 luty 2017 09:15 Magda Grabowska