Data utworzenia: 19 grudzień 2017

Zapraszamy na obrady XXXVI sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu 29 grudnia 2017r. o godz. 11.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach przy ul. Lachowicza 25A.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy.
 6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Lichnowy.
 7. Informacja Wójta Gminy Lichnowy z pracy między sesjami.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lichnowy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planu przychodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lichnowy na 2018r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Lichnowy na 2018r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017r.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2018r.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie posiedzenia.

Projekty uchwał:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 grudzień 2017 13:33 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 grudzień 2017 13:34 Jarosław Grochowski