Data utworzenia: 22 listopad 2017

Zapraszamy na obrady XXXV sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu 28 listopada 2017r. o godz. 12.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach przy ul. Lachowicza 25A.

Porządek obrad :

 • Otwarcie obrad.
 • Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy.
 • Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Lichnowy.
 • Informacja Wójta Gminy Lichnowy z pracy między sesjami.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Lichnowy.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Lichnowy.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działce nr 219 położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, której Gmina Lichnowy jest użytkownikiem wieczystym.
 • Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do przeprowadzenia postępowania w sprawie wyboru podmiotu na obsługę sieci kanalizacyjnej na terenie Lichnowy.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017r.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028.
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie posiedzenia.

Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 22 listopad 2017 15:04 Jarosław Grochowski