Data utworzenia: 14 wrzesień 2016

Lp

Nr aktu prawa miejscowego

Data aktu prawa miejscowego

Nazwa aktu (w sprawie)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego (data publikacji, numer i pozycja w dzienniku)

1.

II/13/06

06.12.2006r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 29.12.2006r., Nr 139, poz. 2842

2.

II/14/06

06.12.2006r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2007r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 29.12.2006r., Nr 139, poz. 2843

3.

II/15/06

06.12.2006r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 21.02.2007r., Nr 45, poz. 658

4.

II/16/06

06.12.2006r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek odprowadzania nieczystości płynnych do gminnych oczyszczalni ścieków.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 21.02.2007r., Nr 45, poz. 659

5.

II/17/06

06.12.2006r.

w sprawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2007r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 21.02.2007r., Nr 45, poz. 660

6.

III/24/06

28.12.2006r.

w sprawie budżetu gminy na 2007r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25.04.2007r., Nr 85, poz. 1330

7.

III/30/06

28.12.2006r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 02.02.2007r., Nr 26, poz. 577

8.

IV/40/07

27.02.2007r.

w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25.05.2007r., Nr 101, poz. 1608

9.

V/45/07

29.03.2007r.

w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminy

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 19.07.2007r., Nr 118, poz. 2047

10.

V/47/07

29.03.2007r.

w sprawie uzupełnienia wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2007r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 19.07.2007r., Nr 118, poz. 2048

11.

VIII/66/07

31.07.2007r.

w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 30.08.2007r., Nr 132, poz. 2378

12.

VIII/67/07

31.07.2007r.

w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 30.08.2007r., Nr 132, poz. 2379 

13.

VIII/68/07

31.07.2007r.

w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 11.10.2007r., Nr 143, poz. 2670

14.

X/86/07

18.10.2007r.

w sprawie uzupełnienia wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2007r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 16.01.2008r., Nr 2 poz. 64

15.

X/87/07

18.10.2007r.

w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Lichnowy.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 16.01.2008r., Nr  2 poz. 63

16.

XI/94/07

22.11.2007r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2008r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 07.03.2008r., Nr 18 poz. 450

17.

XI/95/07

22.11.2007r.

w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalanie opłaty za korzystanie z nich.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 07.03.2008r., Nr 18 poz. 453

18.

XI/98/07

22.11.2007r.

w sprawie zatwierdzenia taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Lichnowy.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 07.03.2008r., Nr 18 poz. 451

19.

XI/99/07

22.11.2007r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 07.03.2008r., Nr  18 poz. 452

20.

XI/103/07

22.11.2007r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. na 2008r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 14.12.2007r., Nr 164 poz. 3307

21.

XI/104/07

22.11.2007r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Lichnowy w 2008r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 14.12.2007r., Nr 164 poz. 3308

22.

XI/105/07

22.11.2007r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2008r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 14.12.2007r., Nr 164 poz. 3309

23.

XI/106/07

22.11.2007r.

w sprawie wysokości stawki opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz sposobu jego poboru.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 17.12.2007r., Nr 166 poz. 3427

24.

XII/109/07

07.12.2007r.

w sprawie wysokości stawki opłaty od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jej poboru.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 17.12.2007r., Nr 168 poz. 3566

25.

XIII/118/07

28.12.2007r.

w sprawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2008r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 23.04.2008r., Nr 30,  poz. 922

26.

XIII/119/07

28.12.2007r.

w sprawie ustalenia cennika opłat na cmentarzy komunalnym w Lichnowach.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 23.04.2008r., Nr 30, poz. 923

27.

XIII/120/07

28.12.2007r.

w sprawie zatwierdzenia taryf w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lichnowy.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 23.04.2008r., Nr 30, poz. 924

28.

XIII/122/07

28.12.2007r.

w sprawie budżetu gminy na 2008r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 23.04.2008r., Nr 30,  poz. 925

29.

XIV/142/08

28.02.2008r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z sal gimnastycznych na terenie Gminy Lichnowy.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 09.06.2008r., Nr 48,  poz. 1361

30.

XIV/143/08

28.02.2008r.

w sprawie ustalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Lichnowach.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 09.06.2008r., Nr 48,  poz. 1362

31.

XIV/150/08

28.02.2008r.

w sprawie zmiany do regulaminu wynagrodzenia nauczycieli na 2008r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 09.06.2008r., Nr 48, poz. 1363

32.

XV/159/08

27.03.2008r.

w sprawie uzupełnienie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2008r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 24.06.2008r., Nr 58, poz. 1639

33.

XV/160/08

27.03.2008r.

w sprawie uchwalenia regulaminu gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lichnowy

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 24.06.2008r., Nr 58, poz. 1640

34.

XVIII/183/08

30.06.2008r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwacyjne, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 29.08.2008r., Nr 97, poz.2471

35.

XX/200/08

04.09.2008r.

W sprawie uzupełnienia wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2008r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 23.10.2008r., Nr 114, poz. 2720

36.

XX/202/08

04.09.2008r.

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy na lata 2008-2032.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 23.10.2008r., Nr 114, poz. 2721

37.

XX/203/08

04.09.2008r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 23.10.2008r., Nr 114,  poz. 2722

38.

XX/204/08

04.09.2008r.

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 23.10.2008r., Nr 114, poz. 2723 

39.

XXI/206/08

09.10.2008r.

w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji sieci i urządzeń wodociągowych na lata 2009-2013 dla Gminy.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 10.12.2008r., Nr 131, poz. 3218

40.

XXI/207/08

09.10.2008r.

w sprawie pobierania opłat za umieszczanie reklam i szyldów na budynkach, obiektach i terenach stanowiących własność Gminy.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 10.12.2008r., Nr 131, poz. 3219

41.

XXI/209/08

09.10.2008r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 10.12.2008r., Nr 131, poz. 3220

42.

XXII/215/08

20.11.2008r.

w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcjonalnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 21.01.2009r., Nr 8, poz. 234

43.

XXII/216/08

20.11.2008r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Lichnowy z tytułu udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 21.01.2009r., Nr 8, poz. 235

44.

XXII/218/08

20.11.2008r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawczego.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 21.01.2009r.,  Nr 8, poz. 236

45.

XXII/219/08

20.11.2008r.

w sprawie zatwierdzenia taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Lichnowy.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 21.01.2009r., Nr 8, poz. 237

46.

XXII/220/08

20.11.2008r.

w sprawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2009r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 21.01.2009r., Nr 8, poz. 238

47.

XXII/223/08

20.11.2008r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2009r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 12.12.2008r., Nr 132, poz. 3289

48.

XXII/224/08

20.11.2008r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 12.12.2008r., Nr 132, poz. 3290

49.

XXII/225/08

20.11.2008r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Lichnowy w 2009r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 12.12.2008r., Nr 132, poz. 3291

50.

XXIII/227/08

30.12.2008r.

w sprawie zatwierdzenia taryf w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lichnowy.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25.03.2009r., Nr 43, poz. 813

51.

XXIII/228/08

30.12.2008r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Lichnowy na lata 2009-2012r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25.03.2009r., Nr 43, poz. 814

52.

XXIII/236/08

30.12.2008r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu GOPS w Lichnowach.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25.03.2009r., Nr 43, poz. 811

53.

XXIII/244/08

30.12.2008r.

w sprawie budżetu gminy na 2009r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25.03.2009r., Nr 43, poz. 812

54.

XXIII/245/08

30.12.2008r.

w sprawie uzupełnienie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2009r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25.03.2009r., Nr 43, poz. 810

55.

XXV/264/09

31.03.2009r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcjonalnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 01.06.2009r., Nr 72, poz. 1475

56.

XXVI/268/09

28.04.2009r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lichnowy

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 06.08.2009r., Nr 103, poz. 2029

57.

XXVII/275/09

23.06.2009r.

w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym Gminy Lichnowy na lata 2010-2014.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 11.09.2009r., Nr 120, poz. 2344

58.

XXVII/276/09

23.06.2009r.

w sprawie zasad dzierżawy gruntów i najmu lokali użytkowych oraz garaży.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 11.09.2009r., Nr 120, poz. 2345

59.

XXVII/277/09

23.06.2009r.

w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących zasobów nieruchomości Gminy Lichnowy.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 11.09.2009r., Nr 120, poz. 2346

60.

XXVII/278/09

23.06.2009r.

w sprawie uzupełnienia wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2009r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 11.09.2009r., Nr 120, poz. 2347

61.

XXVII/283/09

23.06.2009r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lichnowy.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 11.09.2009r., Nr 120, poz. 2348

62.

XXVII/285/09

23.06.2009r.

zmieniająca ustawę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcjonalnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 11.09.2009r., Nr 120, poz. 2349

63.

XXX/308/09

29.09.2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad dzierżawy gruntów i najmu lokali użytkowych oraz garaży.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25.11.2009r., Nr 159, poz. 2997

64.

XXX/311/09

29.09.2009r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Lichnowy.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25.11.2009r., Nr 159, poz. 2998

65.

XXX/312/09

29.09.2009r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości leżących na terenie Gminy Lichnowy.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25.11.2009r., Nr 159, poz. 2999

66.

XXX/313/09

29.09.2009r.

w sprawie zasad nadawania nazw ulicą i placom będącym drogami publicznymi oraz drogom wewnętrznym położonym w Gminie Lichnowy.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25.11.2009r., Nr 159, poz. 3000

67.

XXXI/320/09

29.10.2009r.

w sprawie mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2010r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 04.01.2010r., Nr 1, poz. 5

68.

XXXI/331/09

29.10.2009r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 07.12.2009r., Nr 165, poz. 3174

69.

XXXI/332/09

29.10.2009r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2010r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 07.12.2009r., Nr 165, poz. 3175

70.

XXXIII/348/09

17.12.2009r.

w sprawie zmiany zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej sposobu ustalenia opłaty za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do stosowania ich wielkości.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 16.04.2010r., Nr 56, poz. 957

71.

XXXIV/351/09

30.12.2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2010r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 16.04.2010r., Nr 56, poz. 958

72.

XXXIV/374/09

30.12.2009r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 10.05.2010r., Nr 68, poz. 1109

73.

XXXVI/384/10

25.02.2010r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 07.04.2010r., Nr 49, poz. 856

74.

XXXVIII/392/10

29.04.2010r.

w sprawie uchylenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 29.06.2010r., Nr 90, poz. 1708

75.

XL/414/2010

30.06.2010r.

w sprawie uzupełnienie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży
w 2010r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 09.11.2010r., Nr 136, poz. 2616

76.

XL/415/2010

30.06.2010r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lisewo Malborskie.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 09.11.2010r., Nr 136, poz. 2615

77.

XLIII/437/2010

31.08.2010r.

w sprawie zmiany kategorii drogi o Nr 2918G z drogi gminnej na drogę powiatową.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 09.11.2010r., poz. 2617

78.

XLVII/446/2010

30.09.2010r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r.

Dz.Urz. Woj. Pom. z dnia 22.11.2010r., Nr 141, poz. 2740

79.

XLVII/451/10

30.09.2010r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 10.12.2010r., Nr 155, poz. 3016

80.

XLVIII/455/10

29.10.2010r.

w sprawie uchylenie uchwały Nr XII/109/07 Rady Gminy Lichnowy z dnia 07.12.2007r. w sprawie wysokości stawki opłaty od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jej poboru.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 11.01.2011r., Nr 3, poz. 68

81.

XLVIII/461/10

29.10.2010r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2011r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 11.01.2011r., Nr 3, poz. 69

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 wrzesień 2016 11:35 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 wrzesień 2016 11:53 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. środa, 07 czerwiec 2017 11:39 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. środa, 07 czerwiec 2017 11:43 Jarosław Grochowski