ROOT

Data utworzenia: 14 grudzień 2018

Wójta Gminy Lichnowy w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV na terenie działek nr 29/3, 26/15, 23/4, 407 obręb Lichnowy, do zasilania zespołu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną.

Data utworzenia: 14 grudzień 2018
Data utworzenia: 13 grudzień 2018

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. organizacyjnych, kadrowych i administracyjnych w Urzędzie Gminy Lichnowy w wymiarze pełnego etatu.

Data utworzenia: 07 grudzień 2018

Wójt Gminy Lichnowy podaje do informacji wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.

Data utworzenia: 29 listopad 2018

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zlecenie realizacji zadania publicznego na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej poprzez udzielenie dotacji na powierzenie wykonania zadania publicznego pn. Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lichnowy w schronisku dla osób bezdomnych, w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni, ogrzewalni w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Data utworzenia: 28 listopad 2018

w sprawie zebrania dokumentacji w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV na terenie działek nr 29/3, 26/15, 23/4, 407 obręb Lichnowy, do zasilania zespołu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną.

Data utworzenia: 28 listopad 2018

Zapraszamy na obrady II sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu 4 grudnia 2018 r. o godz.12.15 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach

Data utworzenia: 27 listopad 2018

dotyczy: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy"

Urząd Gminy Lichnowy

Gmina Lichnowy

 

ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy
tel: (55) 271 27 15
tel: (55) 271 27 23
fax: (55) 271 27 66

NIP: 579-00-15-109
REGON: 000531683

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ePUAP: /Lichnowy_1/SkrytkaESP

 strona gminy: www.lichnowy.pl
strona BIP: www.bip.lichnowy.pl
facebook: www.facebook.com/gminalichnowy

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Gmina Lichnowy:

NIP: 579-20-46-746
REGON: 170747840
TERYT: 2209032

Rachunek bankowy Urzędu Gminy Lichnowy w BS Malbork o/Szymankowo nr:

95 8303 0006 0060 0600 0837 0001

COM_CONTENT_READ_MOREStrona główna

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lichnowy

  • Od 01.07.2015r. firmą świadczącą usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Lichnowy jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp z o.o,  ul. Gen. de Gaulle'a 70, 82-200 Malbork, Tel (Biuro Obsługi Klienta): (55) 629-86-15

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu Gminy Lichnowy

  • Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. z siedzibą w Tczewie, ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

  • Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzona jest przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Deklaracja w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


COM_CONTENT_READ_MOREGospodarka Odpadami