Data utworzenia: 20 wrzesień 2018
Data utworzenia: 20 wrzesień 2018
Data utworzenia: 19 wrzesień 2018

Zapraszamy na obrady XLVII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu 25 września 2018r. o godz. 13:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach.

Data utworzenia: 18 wrzesień 2018

dotyczy: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 1 530 000,00 PLN"

Data utworzenia: 18 wrzesień 2018

w sprawie możliwości do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Lichnowy

Data utworzenia: 18 wrzesień 2018

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej w wyniku suszy można składać w Biurze Powiatowym ARiMR od dnia 26.09.2018 do dnia 17.10.2018 r.

Data utworzenia: 17 wrzesień 2018

Wójt Gminy Lichnowy zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowania projektu uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie uchwalenia na rok 2018 Programu współpracy Gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Data utworzenia: 12 wrzesień 2018

w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lichnowy i kandydatów na Wójta Gminy Lichnowy

Data utworzenia: 07 wrzesień 2018

Gmina Lichnowy ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Pordenowo

Data utworzenia: 06 wrzesień 2018

w sprawie zebrania dokumentacji w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: modernizacji elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV nr 74400 GPZ Malbork Rakowiec — Nowy Staw; odcinek linii nr 74300 Boręty - Ostaszewo, od stanowiska słupowego nr 62 do stanowiska nr 87 wraz z odgałęzieniami nr 74301, 74302, 74303, 74307, 74308.

Data utworzenia: 04 wrzesień 2018

w sprawie zebrania dokumentacji w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: modernizacji elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV nr 74400 GPZ Malbork Rakowiec - Nowy Staw; odcinek linii nr 74300 Boręty - Ostaszewo, od stanowiska słupowego nr 62 do stanowiska nr 87 wraz z odgałęzieniami nr 74301, 74302, 74303, 74307, 74308.

Data utworzenia: 29 sierpień 2018

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonym na dzień 21.10.2018 r.

Urząd Gminy Lichnowy

Gmina Lichnowy

 

ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy
tel: (55) 271 27 15
tel: (55) 271 27 23
fax: (55) 271 27 66

NIP: 579-00-15-109
REGON: 000531683

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ePUAP: /Lichnowy_1/skrytka

 strona gminy: www.lichnowy.pl
strona BIP: www.bip.lichnowy.pl
facebook: www.facebook.com/gminalichnowy

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Gmina Lichnowy:

NIP: 579-20-46-746
REGON: 170747840
TERYT: 2209032

Rachunek bankowy Urzędu Gminy Lichnowy w BS Malbork o/Szymankowo nr:

95 8303 0006 0060 0600 0837 0001

COM_CONTENT_READ_MOREStrona główna

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lichnowy

  • Od 01.07.2015r. firmą świadczącą usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Lichnowy jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp z o.o,  ul. Gen. de Gaulle'a 70, 82-200 Malbork, Tel (Biuro Obsługi Klienta): (55) 629-86-15

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu Gminy Lichnowy

  • Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. z siedzibą w Tczewie, ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

  • Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzona jest przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Deklaracja w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


COM_CONTENT_READ_MOREGospodarka Odpadami