Data utworzenia: 16 listopad 2018

dotyczy: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy"

Data utworzenia: 14 listopad 2018

Zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018r., poz.994 ze zm.) pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji rad.

Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Gdańsku  I sesja Rady Gminy Lichnowy została zwołana na dzień 19 listopada 2018r. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 11.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach.

W załączeniu postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku II wraz z porządkiem posiedzenia I sesji rady Gminy Lichnowy.

Pierwsze posiedzenie Rady , do czasu wyboru Przewodniczącego rady Gminy Lichnowy, prowadzi najstarszy wiekiem radny – Pan Józef Maciuński.

Pliki do pobrania:

Data utworzenia: 14 listopad 2018

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV na terenie działki nr 116/11 obręb Szymankowo, do zasilania zespołu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną.

Data utworzenia: 08 listopad 2018

dotyczy: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy"

Data utworzenia: 07 listopad 2018

dotyczy: "Świadczenie usług transportowych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych położonych na terenie gminy Lichnowy"

Data utworzenia: 07 listopad 2018

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV na terenie działek nr 29/3, 26/15, 23/4, 407 obręb Lichnowy, do zasilania zespołu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną.

Data utworzenia: 05 listopad 2018

dotyczy: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy"

Data utworzenia: 29 październik 2018

dotyczy: "Świadczenie usług transportowych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych położonych na terenie gminy Lichnowy"

Data utworzenia: 25 październik 2018

dotyczy: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy"

Data utworzenia: 25 październik 2018

w sprawie ogłoszenia wyników II tury wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Lichnowy w okręgu nr 3, przeprowadzonych 18 października 2018 r.

Data utworzenia: 25 październik 2018

o II turze wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Lichnowy w okręgu nr 3 zarządzonych na dzień 18 października 2018 r.

Data utworzenia: 25 październik 2018

w sprawie ogłoszenia wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Lichnowy przeprowadzonych w dniu 17 października 2018 r.

Urząd Gminy Lichnowy

Gmina Lichnowy

 

ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy
tel: (55) 271 27 15
tel: (55) 271 27 23
fax: (55) 271 27 66

NIP: 579-00-15-109
REGON: 000531683

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ePUAP: /Lichnowy_1/SkrytkaESP

 strona gminy: www.lichnowy.pl
strona BIP: www.bip.lichnowy.pl
facebook: www.facebook.com/gminalichnowy

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Gmina Lichnowy:

NIP: 579-20-46-746
REGON: 170747840
TERYT: 2209032

Rachunek bankowy Urzędu Gminy Lichnowy w BS Malbork o/Szymankowo nr:

95 8303 0006 0060 0600 0837 0001

COM_CONTENT_READ_MOREStrona główna

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lichnowy

  • Od 01.07.2015r. firmą świadczącą usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Lichnowy jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp z o.o,  ul. Gen. de Gaulle'a 70, 82-200 Malbork, Tel (Biuro Obsługi Klienta): (55) 629-86-15

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu Gminy Lichnowy

  • Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. z siedzibą w Tczewie, ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

  • Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzona jest przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Deklaracja w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


COM_CONTENT_READ_MOREGospodarka Odpadami