Data utworzenia: 14 luty 2017

za IV kwartał 2016 roku

 • Rb-27S - roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
 • Rb-28S - roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
 • Rb-PDP - roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
 • Rb-ST - roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego
 • Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

za III kwartał 2016 roku

 • Rb-27S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
 • Rb-28S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

za II kwartał 2016 roku

 • Rb-27S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
 • Rb-28S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

za I kwartał 2016 roku

 • Rb-27S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
 • Rb-28S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 22 luty 2017 08:57 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 luty 2017 11:10 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25 lipiec 2017 14:35 Jarosław Grochowski