Data utworzenia: 17 czerwiec 2014

Uchwała Nr XXXVII/293/2005 Rady Gminy Lichnowy z dnia 8 grudnia 2005 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Lichnowy

Uchwała Nr XXXVII/294/2005 Rady Gminy Lichnowy z dnia 8 grudnia 2005 roku

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVII/295/2005 Rady Gminy Lichnowy z dnia 8 grudnia 2005 roku

w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru

Uchwała Nr XXXVII/296/2005 Rady Gminy Lichnowy z dnia 8 grudnia 2005 roku

w sprawie podatku od środków transportowych na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVII/297/2005 Rady Gminy Lichnowy z dnia 8 grudnia 2005 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego

Uchwała Nr XXXVII/298/2005 Rady Gminy Lichnowy z dnia 8 grudnia 2005 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu za garaże

Uchwała Nr XXXVII/299/2005 Rady Gminy Lichnowy z dnia 8 grudnia 2005 roku

w sprawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2006 roku

Uchwała Nr XXXVII/300/2005 Rady Gminy Lichnowy z dnia 8 grudnia 2005 roku

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie cmentarza

Uchwała Nr XXXVII/301/2005 Rady Gminy Lichnowy z dnia 8 grudnia 2005 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXXVII/302/2005 Rady Gminy Lichnowy z dnia 8 grudnia 2005 roku

w sprawie współfinansowania przez gminę Lichnowy kosztów funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego

Uchwała Nr XXXVII/303/2005 Rady Gminy Lichnowy z dnia 8 grudnia 2005 roku

w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lichnowy

Uchwała Nr XXXVII/304/2005 Rady Gminy Lichnowy z dnia 8 grudnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia na rok 2006 'Programu współpracy Gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 czerwiec 2014 11:27 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 luty 2016 09:42 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 luty 2017 08:58 Magda Grabowska