Data utworzenia: 16 czerwiec 2014

Uchwała Nr XXX/244/2005 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 kwietnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Lichnowy za 2004 rok

Uchwała Nr XXX/245/2005 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 kwietnia 2005 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lichnowy

Uchwała Nr XXX/246/2005 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 kwietnia 2005 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2005 przez gminę Lichnowy dla pwiatu Malborskiego

Uchwała Nr XXX/247/2005 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 kwietnia 2005 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXX/248/2005 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 kwietnia 2005 roku

w sprawie uchylenia uchwały o zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2005

Uchwała Nr XXX/249/2005 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 kwietnia 2005 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów

Uchwała Nr XXX/250/2005 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 kwietnia 2005 roku

w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lichnowy na lata 2004 - 2007

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 czerwiec 2014 13:07 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 czerwiec 2014 13:23 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 czerwiec 2014 16:59 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 luty 2016 09:50 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 luty 2017 08:48 Magda Grabowska