Data utworzenia: 16 czerwiec 2014

Uchwała Nr XXVIII/231/2005 Rady Gminy Lichnowy z dnia 3 marca 2005 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXVIII/232/2005 Rady Gminy Lichnowy z dnia 3 marca 2005 roku

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2005

Uchwała Nr XXVIII/233/2005 Rady Gminy Lichnowy z dnia 3 marca 2005 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów

Uchwała Nr XXVIII/234/2005 Rady Gminy Lichnowy z dnia 3 marca 2005 roku

o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uchwała Nr XXVIII/235/2005 Rady Gminy Lichnowy z dnia 3 marca 2005 roku

w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego

Uchwała Nr XXVIII/236/2005 Rady Gminy Lichnowy z dnia 3 marca 2005 roku

w sprawie przyjęcia na rok 2005 Programu współpracy Gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr XXVIII/237/2005 Rady Gminy Lichnowy z dnia 3 marca 2005 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lichnowy i ustalenia przedmiotu jej działania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 czerwiec 2014 12:46 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 czerwiec 2014 13:18 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 luty 2016 09:51 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 luty 2016 09:51 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 luty 2017 08:43 Magda Grabowska