Data utworzenia: 06 czerwiec 2014

Uchwała Nr XXII/175/2004 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 2004 roku

Uchwała Nr XXII/176/2004 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 20044 roku przez Gminę Lichnowy dla Powiatu Malborskiego

Uchwała Nr XXII/177/2004 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia w Szkole Podstawowej w Lichnowach, Lisewie malborskim i Szymankowie środków specjalnych jednostki budżetowej.

Uchwała Nr XXII/178/2004 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XXII/179/2004 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia na mienie Gminy

Uchwała Nr XXII/180/2004 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości niezabudowanej

Uchwała Nr XXII/181/2004 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres 10 lat

Uchwała Nr XXII/182/2004 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie cmentarza

Uchwała Nr XXII/183/2004 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na mienie Gminy

Uchwała Nr XXII/184/2004 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie Gminy

Uchwała Nr XXII/185/2004 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

w sprawie przejęcia od powiatu malborskiego utrzymania bieżącego dróg powiatowych na terenie gminy Lichnowy

Uchwała Nr XXII/186/2004 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych na terenie gminy Lichnowy

Uchwała Nr XXII/187/2004 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach

Uchwała Nr XXII/188/2004 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad zwrotu świadczeń pieniężnych pomocy społecznej z zakresu zadań własnych

Uchwała Nr XXII/189/2004 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

w sprawie przyjęcia na rok 2004 Programu współpracy Gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr XXII/190/2004 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

w sprawie: zatwierdzenia "Długofalowego Planu Rozwoju Sołectwa Lisewo Malborskie"

Uchwała Nr XXII/191/2004 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 czerwiec 2014 11:08 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. piątek, 13 czerwiec 2014 12:25 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 luty 2016 09:57 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 luty 2017 08:31 Magda Grabowska