Data utworzenia: 31 lipiec 2014

Uchwała Nr XLIII/435/2010 Rady Gminy Lichnowy z dnia 13 sierpnia 2010 roku

w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy

załączniki

Uchwała Nr XLIII/436/2010 Rady Gminy Lichnowy z dnia 13 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała Nr XLIII/437/2010 Rady Gminy Lichnowy z dnia 13 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmiany kategorii drogi o nr 2918G z drogi gminnej na drogę powiatową

Uchwała Nr XLIII/438/2010 Rady Gminy Lichnowy z dnia 13 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała Nr XLIII/439/2010 Rady Gminy Lichnowy z dnia 13 sierpnia 2010 roku

w sprawie zabezpieczenia umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu "Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę ich unikać" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Uchwała Nr XLIII/440/2010 Rady Gminy Lichnowy z dnia 13 sierpnia 2010 roku

w sprawie zabezpieczenia umowy udzielenia pomocy finansowej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację operacji pt. Kampania Promocyjna ryb i produktów rybnych w gminie Lichnowy pn. "Lepiej rybkę jadać, niż na zdrowiu podupadać"

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 31 lipiec 2014 14:12 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 luty 2017 12:52 Magda Grabowska