Data utworzenia: 30 lipiec 2014

Uchwała Nr XXXVIII/391/2010 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lichnowy

Uchwała Nr XXXVIII/392/2010 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach

Uchwała Nr XXXVIII/393/2010 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości

Uchwała Nr XXXVIII/394/2010 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr XXXVIII/395/2010 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia darowizny pieniężnej

Uchwała Nr XXXVIII/396/2010 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 kwietnia 2010 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Lichnowy dla Powiatu Malborskiego

Uchwała Nr XXXVIII/397/2010 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2010 roku przez gminę Lichnowy dla powiatu Malborskiego

Uchwała Nr XXXVIII/398/2010 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1 300 000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w roku budżetowym 2010

Uchwała Nr XXXVIII/399/2010 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie zabezpieczenia umowy długoterminowego kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w roku budżetowym 2010

Uchwała Nr XXXVIII/400/2010 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2010 finansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Nr XXXVIII/401/2010 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie zabezpieczenia pożyczki w banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2010 finansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Nr XXXVIII/402/2010 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na sfinansowanie budowy I etapu kanalizacji sanitarnej wsi Lichnowy w roku budżetowym 2010.

Uchwała Nr XXXVIII/403/2010 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie zabezpieczenia umowy pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na sfinansowanie budowy I etapu kanalizacji sanitarnej wsi Lichnowy w roku budżetowym 2010.

Uchwała Nr XXXVIII/404/2010 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku budżetowym 2010.

Uchwała Nr XXXVIII/405/2010 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie zabezpieczenia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku budżetowym 2010.

Uchwała Nr XXXVIII/406/2010 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 30 lipiec 2014 17:04 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 luty 2017 12:42 Magda Grabowska