Data utworzenia: 30 lipiec 2014

Uchwała Nr XXXVII/384/2010 z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie uzupełnienia wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2010 roku.

Uchwała Nr XXXVII/385/2010 z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Lichnowy od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tej nieruchomości

Uchwała Nr XXXVII/387/2010 z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie ogłoszenia Gminnego Konkursu - "Piękna Wieś 2010"

Uchwała Nr XXXVII/388/2010 z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie współfinansowania przez gminę Lichnowy kosztów funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego

Uchwała Nr XXXVII/389/2010 z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie zmiany planu finansowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planu przychodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

Uchwała Nr XXXVII/390/2010 z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 30 lipiec 2014 16:45 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 luty 2017 12:39 Magda Grabowska