Data utworzenia: 30 lipiec 2014

Uchwała Nr XXXV/375/2010 Rady Gminy Lichnowy z dnia 1 lutego 2010 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim

Uchwała Nr XXXV/376/2010 Rady Gminy Lichnowy z dnia 1 lutego 2010 roku

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Uchwała Nr XXXV/377/2010 Rady Gminy Lichnowy z dnia 1 lutego 2010 roku

w sprawie przystąpienia przez gminę Lichnowy do Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" Oś priorytetowa II Środek 3.4. Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne

Uchwała Nr XXXV/378/2010 Rady Gminy Lichnowy z dnia 1 lutego 2010 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 2 823 021,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy Lichnowy w roku budżetowym 2010.

Uchwała Nr XXXV/379/2010 Rady Gminy Lichnowy z dnia 1 lutego 2010 roku

w sprawie zabezpieczenia umowy długoterminowego kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy Lichnowy w roku budżetowym 2010.

Uchwała Nr XXXV/380/2010 Rady Gminy Lichnowy z dnia 1 lutego 2010 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2010 finansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Nr XXXV/381/2010 Rady Gminy Lichnowy z dnia 1 lutego 2010 roku

w sprawie zabezpieczenia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2010 finansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Nr XXXV/382/2010 Rady Gminy Lichnowy z dnia 1 lutego 2010 roku

w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2010 rok

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 30 lipiec 2014 16:30 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 luty 2017 12:36 Magda Grabowska