Data utworzenia: 29 lipiec 2014

Uchwała Nr XXXIII/345/2009 Rady gminy Lichnowy z dnia 17 grudnia 2009 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2009 roku przez gminę Lichnowy dla gminy Malbork

Uchwała Nr XXXIII/346/2009 Rady gminy Lichnowy z dnia 17 grudnia 2009 roku

w sprawie zabezpieczenia umowy o przyznanie pomocy w ramach działania "PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARSTW I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ" objętego PROW na lata 2007 - 2013.

Uchwała Nr XXXIII/347/2009 Rady gminy Lichnowy z dnia 17 grudnia 2009 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXIII/348/2009 Rady gminy Lichnowy z dnia 17 grudnia 2009 roku

w sprawie zmiany zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłaty za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 lipiec 2014 13:55 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 lipiec 2014 14:38 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 luty 2017 12:29 Magda Grabowska