Data utworzenia: 08 lipiec 2014

Uchwała Nr XXII/215/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 20 listopada 2008 roku

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw , wysokość nagród ze specjalnego i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XXII/216/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 20 listopada 2008 roku

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Lichnowy z tytułu udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Uchwała Nr XXII/217/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 20 listopada 2008 roku

w sprawie przyjęcia darowizny pieniężnej

Uchwała Nr XXII/218/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 20 listopada 2008 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego

Uchwała Nr XXII/219/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 20 listopada 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Lichnowy

Uchwała Nr XXII/220/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 20 listopada 2008 roku

w sprawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2009 roku

Uchwała Nr XXII/221/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 20 listopada 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia gminy Lichnowy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Spichlerz Żuławski" oraz w sprawie wyboru delegatów do tego Stowarzyszenia.

Uchwała Nr XXII/222/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 20 listopada 2008 roku

w sprawie przystąpienia przez Gminę Lichnowy do Programu Wieloletniego pod nazwą: "Narodowy programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011"

Uchwała Nr XXII/223/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 20 listopada 2008 roku

w sprawie podatku od środków transportowych na 2009 rok

Uchwała Nr XXII/224/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 20 listopada 2008 roku

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

Uchwała Nr XXII/225/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 20 listopada 2008 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Lichnowy w 2009 roku

Uchwała Nr XXII/226/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 20 listopada 2008 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 lipiec 2014 16:34 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 luty 2017 12:02 Magda Grabowska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 luty 2017 12:07 Magda Grabowska