Data utworzenia: 08 lipiec 2014

Uchwała Nr XX/196/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 4 września 2008 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 2008 roku

Uchwała Nr XX/197/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 4 września 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planu przychodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok

Uchwała Nr XX/199/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 4 września 2008 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XX/200/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 4 września 2008 roku

w sprawie uzupełnienia wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2008 roku

Uchwała Nr XX/201/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 4 września 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości Skarbu Państwa

Uchwała Nr XX/202/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 4 września 2008 roku

w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy na lata 2008-2032"

Uchwała Nr XX/204/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 4 września 2008 roku

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 lipiec 2014 16:03 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 luty 2017 11:52 Magda Grabowska