Data utworzenia: 07 lipiec 2014

Uchwała Nr XVIII/175/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa

Uchwała Nr XVIII/176/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lichnowy

Uchwała Nr XVIII/177/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lichnówki

Uchwała Nr XVIII/178/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Parszewo

Uchwała Nr XVIII/179/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pordenowo

Uchwała Nr XVIII/180/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Starynia

Uchwała Nr XVIII/181/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szymankowo

Uchwała Nr XVIII/182/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tropiszewo

Uchwała Nr XVIII/183/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2008 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie

Uchwała Nr XVIII/184/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia zniżek godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie gminy Lichnowy

Uchwała Nr XVIII/185/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie współdziałania z Samorządem Województwa Pomorskiego w realizacji projektu pn: "Pomorska Sieć Szerokopasmowa" oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na ten cel

Uchwała Nr XVIII/186/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2008 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia na rok 2008 "Programu współpracy Gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr XVIII/187/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie przyjęcia darowizny pieniężnej

Uchwała Nr XVIII/188/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na sfinansowanie budowy IV etapu kanalizacji wsi Szymankowo

Uchwała Nr XVIII/189/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zabezpieczenia umowy pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na budowę IV etapu kanalizacji wsi Szymankowo

Uchwała Nr XVIII/190/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XVIII/191/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości zabudowanej

Uchwała Nr XVIII/192/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie współdziałania z gminą Cedry Wielkie, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Ostaszewo i Stare Pole bez przekazania środków

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 lipiec 2014 15:14 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 lipiec 2014 15:16 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 luty 2017 11:48 Magda Grabowska