Data utworzenia: 07 lipiec 2014

Uchwała Nr XVI/163/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lichnowy

Uchwała Nr XVI/164/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego w 2008 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. budowa boiska wielofunkcyjnego w Lisewie Malborskim

Uchwała Nr XVI/165/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie zabezpieczenia umowy długoterminowego kredytu inwestycyjnego w 2008 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lisewie Malborskim

Uchwała Nr XVI/166/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na realizację badan monitoringowych składowisk odpadów stałych w Lisewie Malborskim

Uchwała Nr XVI/167/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim

Uchwała Nr XVI/168/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie współdziałania z gminą Miłoradz, gminą Malbork, gminą Nowy Staw, gminą Stare Pole w realizacji projektu pn: "Bawimy się poznając okolicę - wypoczynek letni dla dzieci z terenu powiatu malborskiego"

Uchwała Nr XVI/169/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XVI/170/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr XVI/171/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Boręty

Uchwała Nr XVI/172/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lisewo Malborskie

Uchwała Nr XVI/173/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie współdziałania z gminą Cedry Wielkie, Gminą Nowy Dwór Gdański, Gminą Nowy Staw, Gminą Ostaszewo, Gminą Stare Pole, Gminą Stegna, Gminą Suchy Dąb, Gminą Miłoradz

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 lipiec 2014 13:58 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 luty 2017 11:45 Magda Grabowska