Data utworzenia: 03 lipiec 2014

Uchwała Nr XIII/110/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie wysokości opłat oraz zasad korzystania ze stołówek szkolnych na terenie gminy Lichnowy

Uchwała Nr XIII/111/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia

Uchwała Nr XIII/112/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2007 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wartości jednego punktu

Uchwała Nr XIII/113/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok

Uchwała Nr XIII/114/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie ustalenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok

Uchwała Nr XIII/115/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planu przychodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok

Uchwała Nr XIII/116/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie przyjęcia na rok 2008 "Programu współpracy Gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała Nr XIII/117/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Lichnowy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Spichlerz Żuławski" oraz w sprawie wyboru delegatów do tego Stowarzyszenia

Uchwała Nr XIII/118/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2008 roku

Uchwała Nr XIII/119/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie ustalenia cennika opłat na cmentarzu komunalnym w Lichnowach

Uchwała Nr XIII/120/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lichnowy

Uchwała Nr XIII/121/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

Uchwała Nr XIII/122/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XIII/123/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Boręty

Uchwała Nr XIII/124/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Dąbrowa

Uchwała Nr XIII/125/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Lichnowy

Uchwała Nr XIII/126/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Lichnówki

Uchwała Nr XIII/127/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Lisewo Malborskie

Uchwała Nr XIII/128/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Parszewo

Uchwała Nr XIII/129/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Pordenowo

Uchwała Nr XIII/130/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Starynia

Uchwała Nr XIII/131/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Szymankowo

Uchwała Nr XIII/132/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Tropiszewo

Uchwała Nr XIII/133/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach

Uchwała Nr XIII/134/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie planu pracy Rady Gminy Lichnowy na 2008 rok

Uchwała Nr XIII/135/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Lichnowy na 2008 rok

Uchwała Nr XIII/136/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego w 2008 roku na budowę IV etapu kanalizacji wsi Szymankowo oraz udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na remont dróg powiatowych położonych na terenie gminy Lichnowy

Uchwała Nr XIII/137/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na sfinansowanie budowy IV etapu kanalizacji wsi Szymankowo w roku budżetowym 2008

Uchwała Nr XIII/138/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie zabezpieczenia umowy długoterminowego kredytu inwestycyjnego w 2008 roku na budowę IV etapu wsi Szymankowo oraz udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na remont dróg powiatowych położonych na terenie gminy Lichnowy

Uchwała Nr XIII/139/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie zabezpieczenie umowy pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na budowę IV etapu kanalizacji wsi Szymankowo

Uchwała Nr XIII/140/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 1 roku

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03 lipiec 2014 17:04 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 luty 2017 11:37 Magda Grabowska