Data utworzenia: 25 czerwiec 2014

Uchwała Nr III/20/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego w 2007 roku na budowę III etapu kanalizacji wsi Szymankowo, budowę "Pętli Żuławskiej - Międzynarodowa Droga Wodna E-70", na wykonanie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Lisewie Malborskim oraz na zakup budynku w Borętach

Uchwała Nr III/21/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie zabezpieczenia umowy kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2007 roku na budowę III etapu kanalizacji wsi Szymankowo, budowę "Pętli Żuławskiej - Międzynarodowa Droga Wodna E-70", na zakup budynku w Borętach

Uchwała Nr III/22/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na sfinansowanie budowy III etapu kanalizacji wsi Szymankowo w roku budżetowym 2007

Uchwała Nr III/23/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie zabezpieczenia umowy pożyczki do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na budowę III etapu kanalizacji wsi Szymankowo

Uchwała Nr III/24/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie budżetu gminy na 2007 rok

Uchwała Nr III/25/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała Nr III/26/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planu przychodów i wydatków związnych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.

Uchwała Nr III/27/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok

Uchwała Nr III/28/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok

Uchwała Nr III/29/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie przyjęcia na rok 2007 "Programu współpracy Gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

Uchwała Nr III/30/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2006 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr III/31/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/141/2004 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie wysokości i  zasad wypłaty ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej

Uchwała Nr III/32/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie Planu Pracy Rady Gminy Lichnowy na 2007 rok

Uchwała Nr III/33/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie planów pracy Komisji rady Gminy Lichnowy na 2007 rok

Uchwała Nr III/34/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Borętach na działce nr 43/2

Uchwała Nr III/35/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2006 roku

uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2007 w celu nabycia prawa własności części nieruchomości działki nr 43/1 położonej w Borętach

Uchwała Nr III/36/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie cennika opłat za korzystanie z usług gminnego wysypiska śmieci w Lisewie Malborskim

Uchwała Nr III/37/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2006 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2007

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 25 czerwiec 2014 14:45 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 luty 2017 11:15 Magda Grabowska