Data utworzenia: 25 czerwiec 2014

Uchwała Nr II/10/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 6 grudnia 2006 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim

Uchwała Nr II/11/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 6 grudnia 2006 roku

zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek i kredytów w roku budżetowym 2006

Uchwała Nr II/12/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 6 grudnia 2006 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała Nr II/13/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 6 grudnia 2006 roku

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok

Uchwała Nr II/14/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 6 grudnia 2006 roku

w sprawie podatku od środków transportowych na 2007 rok

Uchwała Nr II/15/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 6 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego

Uchwała Nr II/16/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 6 grudnia 2006 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek odprowadzenia nieczystości płynnych do gminnych oczyszczalni ścieków

Uchwała Nr II/17/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 6 grudnia 2006 roku

w sprawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2007 roku

Uchwała Nr II/18/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 6 grudnia 2006 roku

w sprawie wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Lichnowy

Uchwała Nr II/19/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 6 grudnia 2006 roku

w sprawie przyznania dodatku specjalnego Wójtowi Gminy Lichnowy

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 25 czerwiec 2014 14:13 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 luty 2017 10:57 Magda Grabowska