Data utworzenia: 25 czerwiec 2014

Uchwała Nr I/1/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 listopada 2006 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lichnowy

Uchwała Nr I/2/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 listopada 2006 roku

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lichnowy

Uchwała Nr I/3/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 listopada 2006 roku

w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy

Uchwała Nr I/4/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 listopada 2006 roku

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lichnowy i ustalenia przedmiotu jej działania

Uchwała Nr I/5/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 listopada 2006 roku

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetowej Rady gminy Lichnowy oraz ustalenia przedmiotu jej działania

Uchwała Nr I/6/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 listopada 2006 roku

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Lichnowy oraz ustalenia przedmiotu jej działania

Uchwała Nr I/7/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 listopada 2006 roku

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Społeczno - Socjalnej Rady Gminy Lichnowy oraz ustalenia przedmiotu jej działania

Uchwała Nr I/8/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 listopada 2006 roku

w sprawie przekazania przez Radę Gminy Lichnowy kompetencji do wykonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy Lichnowy Przewodniczącemu Rady Gminy Lichnowy.

Uchwała Nr I/9/2006 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 listopada 2006 roku

w sprawie diet i zwrotów kosztów podróży dla osób wchodzących w skład Rady Gminy Lichnowy oraz sołtysów

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 25 czerwiec 2014 14:02 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 luty 2017 10:55 Magda Grabowska