Data utworzenia: 25 czerwiec 2014

Uchwała Nr IV/38/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 lutego 2007 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Malborskiego o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malborku

Uchwała Nr IV/39/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 lutego 2007 roku

w sprawie ogłoszenia gminnego konkursy - "Piękna Wieś"

Uchwała Nr IV/40/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 lutego 2007 roku

w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania

Uchwała Nr IV/41/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 lutego 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia dowodów wpłat do poboru przez inkasentów podatków i opłat lokalnych

Uchwała Nr IV/42/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 lutego 2007 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

Uchwała Nr IV/43/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 lutego 2007 roku

uchylająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty administracyjnej oraz sposobu jej poboru

Uchwała Nr IV/44/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 lutego 2007 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Lichnowy

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 25 czerwiec 2014 15:08 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 lipiec 2014 16:49 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 luty 2017 11:16 Magda Grabowska