Data utworzenia: 14 listopad 2013

Uchwała Nr XLIII/301/2013 rady Gminy Lichnowy z dnia 31 października 2013 roku

w sprawie "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe" dla gminy Lichnowy

Aktualizacja założeń.pdf

Uchwała Nr XLIII/302/2013 rady Gminy Lichnowy z dnia 31 października 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na cza nieokreślony

Uchwała Nr XLIII/303/2013 rady Gminy Lichnowy z dnia 31 października 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na cza nieokreślony

Uchwała Nr XLIII/304/2013 rady Gminy Lichnowy z dnia 31 października 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego z Gminą Miejską Tczew w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew zadania własnego Gminy Lichnowy w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania

Uchwała Nr XLIII/305/2013 rady Gminy Lichnowy z dnia 31 października 2013 roku

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej

Uchwała Nr XLIII/306/2013 rady Gminy Lichnowy z dnia 31 października 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XLIII/307/2013 rady Gminy Lichnowy z dnia 31 października 2013 roku

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Uchwała Nr XLIII/308/2013 rady Gminy Lichnowy z dnia 31 października 2013 roku

w sprawie wysokości stawek w podatku od środków transportowych w 2014 roku

Uchwała Nr XLIII/309/2013 rady Gminy Lichnowy z dnia 31 października 2013 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Lichnowy w 2014 roku

Uchwała Nr XLIII/310/2013 rady Gminy Lichnowy z dnia 31 października 2013 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej im. E. Czoskówny w Szymankowie za rok szkolny 2012/2013

Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Lichnowach za rok szkolny 2012/2013

Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Lisewie Malborskim za rok szkolny 2012/2013

Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpowodziowej na terenie gminy Lichnowy oraz o wyposażeniu gminnego magazynu przeciwpowodziowego

Informacja na temat wdrożenia na terenie gminy Lichnowy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Plan zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Lichnowy na rok 2013/2014

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 listopad 2013 10:46 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 listopad 2013 10:51 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 listopad 2013 12:13 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 listopad 2013 12:20 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 listopad 2013 12:22 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 luty 2017 10:17 Magda Grabowska