Data utworzenia: 27 wrzesień 2013

Uchwała Nr XLI/293/13 Rady Gminy Lichnowy z dnia 12 września 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do współpracy partnerskiej z Powiatem Malborskim w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2012 - 2015"

Uchwała Nr XLI/294/13 Rady Gminy Lichnowy z dnia 12 września 2013 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku budżetowym 2014 dla dla przez gminę Lichnowy dla Powiatu Malborskiego

Uchwała Nr XLI/295/13 Rady Gminy Lichnowy z dnia 12 września 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2026

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 27 wrzesień 2013 11:52 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 luty 2017 09:56 Magda Grabowska