Data utworzenia: 09 maj 2013

Uchwała Nr XXXVII/271/2013 rady Gminy Lichnowy z dnia 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie przyjcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi

Uchwała Nr XXXVII/272/2013 rady Gminy Lichnowy z dnia 30 kwietnia 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2103 rok

Uchwała Nr XXXVII/273/2013 rady Gminy Lichnowy z dnia 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lichnowy w 2013 roku

Uchwała Nr XXXVII/274/2013 rady Gminy Lichnowy z dnia 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia

Uchwała Nr XXXVII/275/2013 rady Gminy Lichnowy z dnia 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdań Komisji Rady Gminy Lichnowy z pracy za 2012 rok

Uchwała Nr XXXVII/276/2013 rady Gminy Lichnowy z dnia 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2013 finansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Nr XXXVII/277/2013 rady Gminy Lichnowy z dnia 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXXVII/278/2013 rady Gminy Lichnowy z dnia 30 kwietnia 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2026

 

Protokół spisany dnia 18.04.2013 roku z przeglądu dróg Gminnych i Powiatowych

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach za 2012 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla gminy Lichnowy

Informacja o posiadanych zasobach kulturalnych i turystycznych oraz ich wykorzystaniu w gminie Lichnowy

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 maj 2013 12:59 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 maj 2013 13:01 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 luty 2017 09:26 Magda Grabowska