Data utworzenia: 17 grudzień 2011

Uchwała Nr XV/103/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 października 2011

w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych.

Uchwała Nr XV/104/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 października 2011

w sprawie zmiany Statutu Gminy Lichnowy.

Uchwała Nr XV/105/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 października 2011

w sprawie uchwalenia na rok 2012 programu współpracy Gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała Nr XV/106/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 października 2011

w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Lichnowy

Uchwała Nr XV/107/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 października 2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na czas nieokreślony.

Uchwała Nr XV/108/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 października 2011

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności
pieniężnych gminy Lichnowy mających charakter cywilnoprawny

Uchwała Nr XV/109/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 października 2011

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012r.

Uchwała Nr XV/110/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 października 2011

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Lichnowy w 2012r.

Uchwała Nr XV/111/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 października 2011

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatków nie
znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w roku budżetowym 2011.

Uchwała Nr XV/112/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 października 2011

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr XV/113/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 października 2011

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2026.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. sobota, 17 grudzień 2011 08:03 Paweł Szarmach
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 grudzień 2011 09:52 Paweł Szarmach
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 luty 2017 10:39 Magda Grabowska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 luty 2017 11:06 Magda Grabowska