Data utworzenia: 17 grudzień 2011

Uchwała Nr V/36/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 24 lutego 2011 roku

 w sprawie ogłoszenia Gminnego Konkursu - „Piękna Wieś 2011".

Uchwała Nr V/36-2/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 24 lutego 2011 roku

 w sprawie dopłaty do taryfy za odbiór ścieków.

Uchwała Nr V/37/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 24 lutego 2011 roku

 w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

Uchwała Nr V/38/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 24 lutego 2011 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na sfinansowanie budowy sieci
kanalizacyjnej we wsi Dąbrowa w roku budżetowym 2011.

Uchwała Nr V/39/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 24 lutego 2011 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w roku budżetowym 2011.

Uchwała Nr V/40/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 24 lutego 2011 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na preflnansowanie zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2011 finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Uchwała Nr V/41/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 24 lutego 2011 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. sobota, 17 grudzień 2011 00:49 Paweł Szarmach
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 grudzień 2011 10:58 Paweł Szarmach
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 luty 2017 09:05 Magda Grabowska
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 luty 2017 09:08 Magda Grabowska