Data utworzenia: 26 październik 2016

Uchwała Nr XXIII/141/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 października 2016r.
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lichnowy.

Uchwała Nr XXIII/142/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 października 2016r.
w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy Lichnowy na lata 2016-2026

Uchwała Nr XXIII/143/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 października 2016r.
w sprawie uchwalenia na rok 2017 programu współpracy Gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała Nr XXIII/144/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 października 2016r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017r.

Uchwała Nr XXIII/145/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 października 2016r.
w sprawie wysokości stawek w podatku od środków transportowych w 2017 roku

Uchwała Nr XXIII/146/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 października 2016r.
w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

Uchwała Nr XXIII/147/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 października 2016r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2016 rok

Uchwała Nr XXIII/148/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 października 2016r.
zmieniająca uchwałę  w sprawie  przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 26 październik 2016 14:52 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03 listopad 2016 14:33 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 listopad 2016 08:03 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 listopad 2016 18:37 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 luty 2017 12:30 Magda Grabowska
Artykuł został zmieniony. środa, 19 lipiec 2017 15:22 Jarosław Grochowski