Data utworzenia: 03 czerwiec 2016

Uchwała Nr XIX/113/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2015r.

Uchwała Nr XIX/114/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lichnowy z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała Nr XIX/115/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie: przejęcia w zarządzanie przez Gminę Lichnowy przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych.

Uchwała Nr XIX/116/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9),wspólnie z gminami: Ostaszewo, Stegna, Nowy Dwór Gdański i powiatem Nowy Dwór Gdański

Uchwała Nr XIX/117/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 czerwiec 2016 14:51 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 czerwiec 2016 14:51 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 czerwiec 2016 14:58 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 luty 2017 12:18 Magda Grabowska
Artykuł został zmieniony. środa, 19 lipiec 2017 15:23 Jarosław Grochowski