Data utworzenia: 22 październik 2015

Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29.09.2015 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 2015r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za l półrocze 2015r.

Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29.09.2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości Skarbu Państwa

Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29.09.2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lichnowy

Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29.09.2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29.09.2015 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku budżetowym 2016 przez Gminę Lichnowy dla Powiatu Malborskiego

Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29.09.2015 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29.09.2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 październik 2015 10:35 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 luty 2016 09:24 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 luty 2017 11:26 Magda Grabowska