Data utworzenia: 03 luty 2015

Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 stycznia 2015 roku

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lichnowy

Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 stycznia 2015 roku

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lichnowy

Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 stycznia 2015 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim

Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 stycznia 2015 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku budżetowym 2015 przez Gminę Lichnowy dla Gminy Nowy Staw

Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 stycznia 2015 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie niedoboru budżetu gminy oraz sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w roku budżetowym 2015

Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 stycznia 2015 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 stycznia 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2028

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 luty 2015 10:31 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 luty 2015 10:31 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 luty 2016 09:33 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 luty 2017 11:03 Magda Grabowska