Ogłoszenia przetargowe (nieruchomości)

Data utworzenia: 09 październik 2018

Wójt Gminy Lichnowy na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), informuje, iż 09.10.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach odbyło się postępowanie w trybie pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Pordenowo, działka nr 69/1 0 powierzchni 4200 m2 stanowiącej nieruchomość rolną z możliwością uzyskania warunków zabudowy, nr KW GDIM/00024680/3, obręb Pordenowo.

Data utworzenia: 08 październik 2018

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 69/1, 0 pow. 4200 m2, położona w Pordenowie, wyznaczonym na dzień 09 października 2018 r.

Data utworzenia: 07 wrzesień 2018

Gmina Lichnowy ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Pordenowo

Data utworzenia: 24 maj 2018

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach: Lichnowy, Lichnówki oraz Lisewo Malborskie.

Data utworzenia: 30 kwiecień 2018

Wójt Gminy Lichnowy odwołuje pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Lisewo Malborskie, nr KW GD1M/00018932/0, obręb Lisewo, działka nr 25/1 o powierzchni 2000 m2.

Data utworzenia: 10 kwiecień 2018

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości: Lichnowy, Lichnówki - 2 szt. oraz Lisewo Malborskie - 2szt.

Data utworzenia: 08 styczeń 2018

Gmina Lichnowy ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości i obrębie Parszewo, działka nr 57 o powierzchni 5700 m2, nr KW GD1M/00018920/3, nieruchomość z możliwością uzyskania warunków zabudowy.

Data utworzenia: 28 listopad 2017

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lichnowy, położonej w miejscowości Lichnowy.

Data utworzenia: 17 listopad 2017

Gmina Lichnowy ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości i obrębie Parszewo, działka nr 57 o powierzchni 5700 m2, nr KW GD1M/00018920/3, nieruchomość z możliwością uzyskania warunków zabudowy.

Data utworzenia: 16 październik 2017

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lichnowy, położonych w miejscowości Lichnowy.

Data utworzenia: 29 wrzesień 2017

Gmina Lichnowy ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości i obrębie Parszewo, działka nr 57 o powierzchni 5700 m2, nr KW GD1M/00018920/3, nieruchomość z możliwością uzyskania warunków zabudowy.

Data utworzenia: 28 sierpień 2017

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lichnowy, położonych w miejscowości Lichnowy.