Data utworzenia: 21 sierpień 2020

Gmina Lichnowy ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości:

  • Dąbrowa, nr KW GD1M/00018930/6, działka nr 129/1 o powierzchni 1047 m2.
  • Dąbrowa, nr KW GD1M/00018930/6, działka nr 129/3 o powierzchni 1054 m2.
  • Dąbrowa, nr KW GD1M/00018930/6, działka nr 129/4 o powierzchni 1059 m2.
  • Pordenowo, nr KW GD1M/00024680/3, działka nr 69/5 o powierzchni 1427 m2.
  • Pordenowo, nr KW GD1M/00024680/3, działka nr 69/3 o powierzchni 1400 m2.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYCH

NA SPRZEDAŻ GRUNTU NIEZABUDOWANEGO

 

I– DZIAŁKA 129/1 OBRĘB DĄBROWA

drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Dąbrowa, nr KW GD1M/00018930/6, obręb Dąbrowa, działka nr 129/1 o powierzchni 1047 m2.

Cena wywoławcza wynosi: 39 000,00 zł brutto

Termin przetargu - przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach przy ul. Tczewskiej 6, 82-224 Lichnowy dnia 25 września 2020 r. o godz. 9.00.

Wadium - warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości
4 000 zł  na konto Urzędu Gminy nr 89 8303 0006 0060 0600 0837 0012 w terminie do 21.09.2020 r.

Nieruchomość rolna z możliwością uzyskania warunków zabudowy na cele mieszkaniowe jednorodzinne.


II– DZIAŁKA 129/3 OBRĘB DĄBROWA

drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Dąbrowa, nr KW GD1M/00018930/6, obręb Dąbrowa, działka nr 129/3 o powierzchni 1054 m2.

Cena wywoławcza wynosi: 40 000,00 zł brutto

Termin przetargu - przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach przy ul. Tczewskiej 6, 82-224 Lichnowy dnia 25 września 2020 r. o godz. 9.30.

Wadium - warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości
4 000 zł  na konto Urzędu Gminy nr 89 8303 0006 0060 0600 0837 0012 w terminie do 21.09.2020 r.

Nieruchomość rolna z możliwością uzyskania warunków zabudowy na cele mieszkaniowe jednorodzinne.III– DZIAŁKA 129/4 OBRĘB DĄBROWA

drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Dąbrowa, nr KW GD1M/00018930/6, obręb Dąbrowa, działka nr 129/4 o powierzchni 1059 m2.

Cena wywoławcza wynosi: 40 000,00 zł brutto

Termin przetargu - przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach przy ul. Tczewskiej 6, 82-224 Lichnowy dnia 25 września 2020 r. o godz. 10.00.

Wadium - warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości
4 000 zł  na konto Urzędu Gminy nr 89 8303 0006 0060 0600 0837 0012 w terminie do 21.09.2020 r.

Nieruchomość rolna z możliwością uzyskania warunków zabudowy na cele mieszkaniowe jednorodzinne.


IV – DZIAŁKA 69/5 OBRĘB PORDENOWO

drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Pordenowo, nr KW GD1M/00024680/3, obręb Pordenowo, działka nr 69/5 o powierzchni 1427 m2.

Cena wywoławcza wynosi: 42 000,00 zł brutto

Termin przetargu - przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach przy ul. Tczewskiej 6, 82-224 Lichnowy dnia 25 września 2020 r. o godz. 10.30.

Wadium - warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości
4 000 zł  na konto Urzędu Gminy nr 89 8303 0006 0060 0600 0837 0012 w terminie do 21.09.2020 r.

Nieruchomość rolna z możliwością uzyskania warunków zabudowy na cele mieszkaniowe jednorodzinne.


V – DZIAŁKA 69/3 OBRĘB PORDENOWO

drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Pordenowo, nr KW GD1M/00024680/3, obręb Pordenowo, działka nr 69/3 o powierzchni 1400 m2.

Cena wywoławcza wynosi: 42 000,00 zł brutto

Termin przetargu - przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach przy ul. Tczewskiej 6, 82-224 Lichnowy dnia 25 września 2020 r. o godz. 11.00.

Wadium - warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości
4 000 zł  na konto Urzędu Gminy nr 89 8303 0006 0060 0600 0837 0012 w terminie do 21.09.2020 r.

Nieruchomość rolna z możliwością uzyskania warunków zabudowy na cele mieszkaniowe jednorodzinne.

 

 

Ogłoszenie o przetargach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lichnowach oraz zamieszczone na stronie internetowej https://bip.lichnowy.pl/nieruchomosci/ogloszenia-przetargowe

Szczegółowe informacje można również uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach codziennie w godz.: 8.00-15.00 lub telefonicznie, tel. 271-27-23 wew. 117.

 

Brak informacji o zmianach.