Data utworzenia: 30 czerwiec 2020

 

Wójt Gminy Lichnowy na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), informuje, iż 30.06.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach odbyło się postępowanie w trybie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Pordenowo, z przeznaczeniem pod zabudowę,  nr KW GD1M/00024680/3, obręb Pordenowo, działka nr 69/4 o powierzchni 1400 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wyniosła  42 000,00 zł brutto.

W przetargu uczestniczył jeden oferent.

Najwyższa oferta osiągnięta w przetargu wyniosła 42 420,00 zł brutto.

Jako nabywcę nieruchomości ustalono Pana Piotra Płoskonka oraz Panią Anetę Płoskonka.

Wójt Gminy Lichnowy
/-/Jan Michalski

 

Wójt Gminy Lichnowy na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), informuje, iż 30.06.2020r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach odbyło się postępowanie w trybie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Dąbrowa, z przeznaczeniem pod zabudowę,  nr KW GD1M/00018930/6, obręb Dąbrowa, działka nr 129/1 o powierzchni 1047 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wyniosła  39 000,00 zł brutto.

W przetargu nie uczestniczył żaden oferent.

 

Wójt Gminy Lichnowy
/-/Jan Michalski

 

Wójt Gminy Lichnowy na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), informuje, iż 30.06.2020r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach odbyło się postępowanie w trybie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Pordenowo, z przeznaczeniem pod zabudowę,  nr KW GD1M/00024680/3, obręb Pordenowo, działka nr 69/3 o powierzchni 1400 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wyniosła  42 000,00 zł brutto.

W przetargu nie uczestniczył żaden oferent.

 

Wójt Gminy Lichnowy
/-/Jan Michalski

 

Wójt Gminy Lichnowy na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), informuje, iż 30.06.2020r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach odbyło się postępowanie w trybie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Dąbrowa, z przeznaczeniem pod zabudowę,  nr KW GD1M/00018930/6, obręb Dąbrowa, działka nr 129/3 o powierzchni 1054 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wyniosła  40 000,00 zł brutto.

W przetargu nie uczestniczył żaden oferent.

 

 

Wójt Gminy Lichnowy
/-/Jan Michalski

 

Wójt Gminy Lichnowy na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), informuje, iż 30.06.2020r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach odbyło się postępowanie w trybie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Pordenowo, z przeznaczeniem pod zabudowę,  nr KW GD1M/00024680/3, obręb Pordenowo, działka nr 69/5 o powierzchni 1427 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wyniosła  42 000,00 zł brutto.

W przetargu nie uczestniczył żaden oferent.

 

 

Wójt Gminy Lichnowy
/-/Jan Michalski

 

Wójt Gminy Lichnowy na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), informuje, iż 30.06.2020r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach odbyło się postępowanie w trybie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Dąbrowa, z przeznaczeniem pod zabudowę,  nr KW GD1M/00018930/6, obręb Dąbrowa, działka nr 129/4 o powierzchni 1059 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wyniosła  40 000,00 zł brutto.

W przetargu nie uczestniczył żaden oferent.

 

 

Wójt Gminy Lichnowy
/-/Jan Michalski

Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 lipiec 2020 13:24 Igor Szczuchniak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 lipiec 2020 13:25 Igor Szczuchniak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 lipiec 2020 13:26 Igor Szczuchniak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 lipiec 2020 13:26 Igor Szczuchniak