Data utworzenia: 23 grudzień 2019

Informacja o wynikach:

Wójt Gminy Lichnowy na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), informuje, iż 23.12.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach odbyło się postępowanie w trybie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Lisewo Malborskie, nr KW GD1M/00018932/0, obręb Lisewo, działka nr 25/7 o powierzchni 1163 m2, nieruchomość z przeznaczeniem pod zabudowę.

Cena wywoławcza nieruchomości wyniosła  40 251,00 zł brutto.

W przetargu uczestniczył jeden oferent.

Najwyższa oferta osiągnięta w przetargu wyniosła 40 654,00 zł brutto.

Jako nabywcę nieruchomości ustalono Panią Pieniak Katarzynę i Pana Pieniak Mariusza.

Wójt Gminy Lichnowy

/-/ Jan Michalski

Plik do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 13:39 Igor Szczuchniak