Data utworzenia: 07 październik 2019

Wójt Gminy Lichnowy na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), informuje, iż 04.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach odbyło się postępowanie w trybie trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Dąbrowa, z przeznaczeniem pod zabudowę,  nr KW GD1M/00018930/6, obręb Dąbrowa, działka nr 129/1 o powierzchni 1047 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wyniosła  37 326,00 zł brutto.

W przetargu nie uczestniczył żaden oferent.

Wójt Gminy Lichnowy
/-/Jan Michalski

 Wójt Gminy Lichnowy na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), informuje, iż 04.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach odbyło się postępowanie w trybie drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Dąbrowa, z przeznaczeniem pod zabudowę, nr KW GD1M/00018930/6, obręb Dąbrowa, działka nr 129/3 o powierzchni 1054 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wyniosła  37 515,00 zł brutto.

W przetargu nie uczestniczył żaden oferent.

 

Wójt Gminy Lichnowy
/-/Jan Michalski

 Wójt Gminy Lichnowy na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), informuje, iż 04.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach odbyło się postępowanie w trybie drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Dąbrowa, z przeznaczeniem pod zabudowę,  nr KW GD1M/00018930/6, obręb Dąbrowa, działka nr 129/4 o powierzchni 1059 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wyniosła  36 874,00 zł brutto.

W przetargu nie uczestniczył żaden oferent.

 

Wójt Gminy Lichnowy
/-/Jan Michalski

 Pliki do pobrania:

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 październik 2019 15:06 Igor Szczuchniak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 październik 2019 15:06 Igor Szczuchniak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 październik 2019 15:06 Igor Szczuchniak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 październik 2019 15:07 Igor Szczuchniak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 październik 2019 15:08 Igor Szczuchniak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 październik 2019 15:09 Igor Szczuchniak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 październik 2019 15:09 Igor Szczuchniak