Data utworzenia: 04 lipiec 2019

Wójt Gminy Lichnowy na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), informuje, iż 04.07.2019r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach odbyło się postępowanie w trybie drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości i obrębie Lichnowy, działka nr 20/4 o powierzchni 1056 m2, nr KW GD1M/00018931/3, nieruchomość z możliwością uzyskania warunków zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości wyniosła  34 140,00 zł brutto.

W przetargu uczestniczył jeden oferent.

Najwyższa oferta osiągnięta w przetargu wyniosła 34 500,00 zł brutto.

Jako nabywcę nieruchomości ustalono Pana Kachniarz Henryka i  Panią Kachniarz Barbarę


Wójt Gminy Lichnowy na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), informuje, iż 04.07.2019r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach odbyło się postępowanie w trybie drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości i obrębie Lichnowy, działka nr 20/5 o powierzchni 1057 m2, nr KW GD1M/00018931/3, nieruchomość z możliwością uzyskania warunków zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości wyniosła  34 173,00 zł brutto.

W przetargu uczestniczył jeden oferent.

Najwyższa oferta osiągnięta w przetargu wyniosła 34 530,00 zł brutto.

Jako nabywcę nieruchomości ustalono Pana Kachniarz Henryka i  Panią Kachniarz Barbarę


Wójt Gminy Lichnowy na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), informuje, iż 04.07.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach odbyło się postępowanie w trybie drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Dąbrowa, z przeznaczeniem pod zabudowę,  nr KW GD1M/00018930/6, obręb Dąbrowa, działka nr 129/1 o powierzchni 1047 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wyniosła  37 326,00 zł brutto.

W przetargu nie uczestniczył żaden oferent.


Wójt Gminy Lichnowy na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), informuje, iż 04.07.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach odbyło się postępowanie w trybie drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Dąbrowa, z przeznaczeniem pod zabudowę, nr KW GD1M/00018930/6, obręb Dąbrowa, działka nr 129/3 o powierzchni 1054 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wyniosła  37 515,00 zł brutto.

W przetargu nie uczestniczył żaden oferent.


Wójt Gminy Lichnowy na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), informuje, iż 04.07.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach odbyło się postępowanie w trybie drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Dąbrowa, z przeznaczeniem pod zabudowę,  nr KW GD1M/00018930/6, obręb Dąbrowa, działka nr 129/4 o powierzchni 1059 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wyniosła  36 874,00 zł brutto.

W przetargu nie uczestniczył żaden oferent.


Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 lipiec 2019 09:22 Igor Szczuchniak
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 lipiec 2019 09:24 Igor Szczuchniak