Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lichnowy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy. - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lichnowy, menu 61, artykuł 647 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lichnowy

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy.

RGIII 6720.1.2023

Lichnowy, dn. 17.02.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lichnowy uchwały nr XLIV/357/2023 w dniu 31 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium do Wójta Gminy Lichnowy w terminie do dnia 31 marca 2023 r. Wnioski należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy lub formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@lichnowy.pl lub adres skrytki na platformie ePUAP: /Lichnowy_1/SkrytkaESP.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż: 1) Administratorem przekazanych danych osobowych jest Gmina Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy. 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez adres e-mail: iod@lichnowy.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 3) Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z procedurą sporządzenia zmiany studium, podstawę stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 4) Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora. 5) Nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych. 6) Decyzje dotyczące danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do sporządzenia i uchwalenia zmiany studium. 8) Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9) Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Metryka

sporządzono
2023-02-17 przez Dorota Stępniak
udostępniono
2023-02-17 13:11 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2023-02-17 13:13 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
591
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.