Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Załatwianie spraw Pozostałe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych - Pozostałe, menu 45, karta informacyjna 45 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Pozostałe

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002 r., w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2002 r., Nr 113, poz. 988 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 23 grudnia 2011r., w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012r., poz. 7)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r., w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r., Nr 60, poz. 278 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r., w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r., Nr 53, poz. 311)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r., o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004r., Nr 123, poz. 1291 z późn. zm.)

Wydział

Urząd Gminy Lichnowy
ul. Tczewska 6
82-224 Lichnowy

Ewa Szymańska – inspektor ds. społeczno - administracyjnych, oświaty i promocji gminy

pokój nr 9, tel. 55 271 27 23 wew. 16

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych
 3. Kopię świadectwa ukończenia przez młodocianego gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej
 4. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
 5. Kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu
 6. Kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 7. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 8. Oświadczenie o otrzymywaniu/nieotrzymywaniu pomocy de minimis

ZAŁĄCZONE KOPIE DOKUMENTÓW NALEŻY POTWIERDZIĆ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Opłaty

Termin

Rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji następuje zgodnie z terminami zawartymi w k. p. a.

Tryb odwołania

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Lichnowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Inne

Z dniem 1 września 2012r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

- w przypadku nauki zawodu:

 • 4587 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące
 • 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy

- w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie jest przyznawana na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie  z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 

 

 1. W przypadku braku  kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 2. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie gminy Lichnowy, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Lichnowy, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
 3. Pracodawca w jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

Metryka

sporządzono
2020-05-22 przez Szczuchniak Igor
udostępniono
2020-05-22 00:00 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2020-05-22 16:05 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
538
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.