Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Załatwianie spraw Pozostałe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych - Pozostałe, menu 45, karta informacyjna 44 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Pozostałe

Detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.: Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr X/81/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu, zasad ich usytuowania na terenie gminy Lichnowy

Wydział

Urząd Gminy Lichnowy
ul. Tczewska 6
82-224 Lichnowy

Ewa Szymańska – Inspektor ds. społeczno - administracyjnych, oświaty i promocji gminy

pokój nr 9, tel. 55 271 27 23 wew. 16

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załączonym wzorem.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu.
 3. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy, administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży mieści się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 4. Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf

Opłaty

Za wydanie zezwolenia – wpłata na konto Gminy Lichnowy (BS Malbork o/Szymankowo nr 95 8303 0006 0060 0600 0837 0001)

 1. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:
  • 525,00 zł – na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
  • 525,00 zł – na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  • 2.100,00 zł – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych  w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

 

 1. Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna sprzedaż napojów alkoholowych przekroczyła:
  • 37.500,00 zł – dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 37.500,00 zł – dla napojów alkoholowych od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 77.000,00 zł – dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.

 

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości, wnoszą opłatę określoną w pkt. 1. Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwolenia, w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia opłatę dokonuje się proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

Termin

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje zgodnie z terminami zawartymi w k. p. a. i po uprawomocnieniu się opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lichnowach

Tryb odwołania

Odwołanie od decyzji do samorządowego Kolegium Odwoławczego

Inne

W przypadku braku  kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Metryka

sporządzono
2020-05-22 przez Szczuchniak Igor
udostępniono
2020-05-22 00:00 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2020-05-22 15:57 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
496
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.