Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Załatwianie spraw Referat Finansowo - Budżetowy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Podatek rolny - os. fizyczne - Referat Finansowo - Budżetowy, menu 44, karta informacyjna 38 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Finansowo - Budżetowy

Podatek rolny - os. fizyczne

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1892 ze zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018r. poz. 200 ze zm.)

Uchwała Rady Gminy Lichnowy Nr XVII/121/2011 z dnia 08 grudnia 2011r.
w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

Uchwała Rady Gminy Lichnowy Nr XIII/79/2015 z dnia 24 listopada 2015r.
w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

Uchwała Rady Gminy Lichnowy Nr XXIII/146/2016 z dnia 25 października 2016r.
w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 października 2022 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023

Wydział

Referat Finansowo-Budżetowy

Adres: ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 13 (piętro II)

Aleksandra Cwalińska - stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

tel.: (55) 271 27 23 wew. 124

e-mail: a.cwalinska@lichnowy.pl

Wymagane dokumenty

nformacja w sprawie: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, akt notarialny do wglądu lub inny dokument mogący stanowić dowód w sprawie, np. wypis z księgi wieczystej, postanowienie sądu, umowy dzierżawy, umowy sprzedaży.

Opłaty

Podatek jest płatny na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lichnowy w BS Malbork o/Szymankowo nr 95 8303 0006 0060 0600 0837 0001 lub u inkasenta.

Opłata skarbowa - brak

Termin

Wydanie decyzji ustalającej bądź korygującej wysokość podatku - w terminie do 1 miesiąca (w sprawach wymagających dodatkowego postępowania do 2 miesięcy) od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia sprawy: Decyzja ustalająca bądź zmieniająca wysokość podatku.

Decyzje wysyłane są listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez podatnika.

Tryb odwołania

Od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. W przypadku wniesienia odwołania nie pobiera się opłaty skarbowej.

Inne

O wszelkich zmianach w ciągu roku podatkowego (powierzchnia, sposób wykorzystywania, zmiana właściciela, adres zamieszkania) oraz o powstaniu albo wygaśnięciu obowiązku podatkowego należy powiadomić tutejszy organ podatkowy w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności na formularzu według ustalonego wzoru.

 

Pliki do pobrania:

Informacja za podatek rolny (2017) - wzór obowiązujący od 2017r.

Informacja za podatek rolny (2016) - wzór obowiązujący od 2016r.

Informacja za podatek rolny (2012-2015) - wzór obowiązujący od 2012 do 2015r.

Informacja o gruntach - IR-1

Broszura do formularza „Informacja o gruntach” - IR-1 oraz załączników ZIR-1, ZIR-2 i ZIR-3

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - ZIR-1

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - ZIR-2

Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych płatników - ZIR-3

 

formularze obowiązują od 01.07.2019 r.

Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023

Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022

Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021

Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020

Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2018r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019

Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2017r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018

Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2016r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017

Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016

Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015

Metryka

sporządzono
2013-02-21 przez Aleksandra Cwalińska
udostępniono
2013-02-21 00:00 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2022-12-29 08:20 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
424
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.