Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Załatwianie spraw Referat Finansowo - Budżetowy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Podatek rolny - os. prawne - Referat Finansowo - Budżetowy, menu 44, karta informacyjna 37 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Finansowo - Budżetowy

Podatek rolny - os. prawne

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1892 ze zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018r. poz. 200 ze zm.)

Uchwała Rady Gminy Lichnowy Nr XVII/121/2011 z dnia 08 grudnia 2011r.
w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

Uchwała Rady Gminy Lichnowy Nr XIII/79/2015 z dnia 24 listopada 2015r.
w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

Uchwała Rady Gminy Lichnowy Nr XXIII/146/2016 z dnia 25 października 2016r.
w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 października 2022 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023

Wydział

Referat Finansowo-Budżetowy

Adres: ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 13 (piętro II)

Aleksandra Cwalińska - stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

tel.: (55) 271 27 23 wew. 124

e-mail: a.cwalinska@lichnowy.pl

Wymagane dokumenty

Deklaracja DR-1 na podatek rolny na dany rok podatkowy sporządzona na formularzu obowiązującym w danym roku podatkowym na terenie gminy Lichnowy.

Inne dokumenty w zależności od stanu faktycznego, np. składający deklarację po raz pierwszy powinni złożyć: kopię aktu notarialnego, aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców (KRS), kopię umowy dzierżawy, użyczenia, najmu, itp., inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie.

Opłaty

Podatek jest płatny na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lichnowy w:
 
BS Malbork o/Szymankowo nr 95 8303 0006 0060 0600 0837 0001 
lub u inkasenta.

Opłata skarbowa - brak

Termin

Niezwłocznie - w przypadku niestwierdzenia błędów w deklaracji. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - przy zachowaniu terminów wynikających z ordynacji podatkowej przez podatnika.

Tryb odwołania

nie dotyczy

Inne

Terminy składania deklaracji DR-1:
Do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł po tym dniu lub zaistniało inne zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku w zakresie podatku rolnego lub od dnia zaistnienia innego zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym.

Płatności:
Obliczony w deklaracji podatek rolny wpłaca się - bez wezwania - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, na rachunek Urzędu Gminy w Lichnowach w BS Malbork o/Szymankowo nr 95 8303 0006 0060 0600 0837 0001.

 

Informacje o zmianach:
W terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku podatkowym podatnik zobowiązany jest odpowiednio skorygować deklarację na podatek rolny.

sporządzoną na formularzu obowiązującym na terenie gminy Lichnowy oraz dołączyć pismo wyjaśniające przyczyny korekty oraz dokumenty potwierdzające zaistniałe zdarzenie.

O wszelkich zmianach w ciągu roku podatkowego (powierzchnia, sposób wykorzystywania, zmiana właściciela, adres zamieszkania) oraz o powstaniu albo wygaśnięciu obowiązku podatkowego należy powiadomić tutejszy organ podatkowy w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności na formularzu według ustalonego wzoru (załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/146/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych).

 

Pliki do pobrania:

Deklaracja na podatek rolny (2017) - wzór obowiązujący od 2017r.

Deklaracja na podatek rolny (2016) - wzór obowiązujący od 2016r.

Deklaracja na podatek rolny (2012-2015) - wzór obowiązujący od 2012 do 2015r.

Deklaracja na podatek rolny - DR-1

Broszura do formularza „Deklaracja na podatek rolny” - DR-1 oraz załączników ZDR-1 i ZDR-2

Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - ZDR-1

Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - ZDR-2

 

formularze obowiązują od 01.07.2019 r.

Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023

Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022

Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021

Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020

Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2018r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019

Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2017r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018

Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2016r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017

Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016

Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015

Metryka

sporządzono
2013-02-21 przez Aleksandra Cwalińska
udostępniono
2013-02-21 00:00 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2022-12-29 08:20 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
288
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.