Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Załatwianie spraw Referat Finansowo - Budżetowy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - Referat Finansowo - Budżetowy, menu 44, karta informacyjna 35 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Finansowo - Budżetowy

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.
kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735  późn. zm.)

Ustawa z dnia 10 marca 2006r.
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2188 z późn. zm. oraz z 2021r. poz. 2277)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021r.
w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022r. (Dz. U. z 2021r., poz. 2266)

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 grudnia 2018r.
w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz. U. z 2018r., poz. 2466)

Wydział

Referat Finansowo-Budżetowy

Mariola Zuchmańska - stanowisko ds. księgowości podatkowej i opłat

Adres: ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 13 (piętro II)

tel.: (55) 271 27 23 wew. 124

e-mail: podatki@lichnowy.pl

Wymagane dokumenty

Faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;

dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta,

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opłaty

Termin

Wniosek o zwrot podatku należy składać w terminach:

od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego danego roku, wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia roku poprzedniego do dnia 31 stycznia roku bieżącego;

od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku, wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do dnia 31 lipca danego roku.

Decyzję w sprawie zwrotu podatku akcyzowego wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

Złożenie wniosku przed terminem lub po terminie pozbawia producenta rolnego prawa do zwrotu w/w podatku.

Tryb odwołania

Od decyzji ustalającej zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Lichnowy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentom rolnym – osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, będącym posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu, tj. dzierżawcy.

Zwrot podatku akcyzowego nie przysługuje producentowi rolnemu:

  1. będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została utracona, w tym ponad 1 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
  2. będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym 1 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
  3. bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości.

Powyższe kryteria nie mają zastosowania do producenta rolnego prowadzącego działalność rolniczą krócej niż 3 lata.

Wypłata zwrotu podatku następuje w sposób określony we wnioskach w terminach:

od 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożenia w terminie od dnia od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego

od 1 października do 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożenia w terminie od dnia od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

Inne

Wzór wniosku

Oświadczenie

Załącznik – wykaz faktur

Metryka

sporządzono
2013-02-13 przez Igor Szczuchniak
udostępniono
2013-02-13 00:00 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2024-01-31 07:50 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
455
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.